משתמש יקר
ברוך הבא לאפליקציית השירות של AVIS בשיתוף עם חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע''מ - UMI. פנייה זו הינה לנשים וגברים כאחד ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
רישיון שימוש זה מסדיר את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש באפליקציה ("משתמש הקצה") לבין יצרן האפליקציה חברת (AAG Mobile Application) להלן ("AAG") ו UMI וכן מי מטעמן בקשר לשימוש באפליקציה ("האפליקציה"). החל ממועד הורדת האפליקציה המשתמש כפוף לתנאי השימוש *ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן, ובמסמך מדיניות הפרטיות ("תנאי הרישיון"). אם אינך מסכים לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, עליך לחדול מכל שימוש באפליקציה ולהסיר אותה ממכשירך באופן מידי. AAG ו- UMI רשאיות לשנות את תנאי הרישיון על פי שיקול דעתן הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין מרגע פרסומו, לפיכך – נמליץ לקרוא בעיון את תנאי הרישיון מעת לעת ובטרם השימוש. לצפייה במדיניות הפרטיות לחץ כאן
 
הרישיון
בכפוף לתנאי הרישיון, מוענק לך בזאת רישיון לשימוש באפליקציה ללא הגבלה בזמן. הינך רשאי להתקין את האפליקציה ללא הגבלה על גבי מכשיר הסלולארי שלך המותאם לדרישות התקנת האפליקציה. שיוכה לרכב מותר אך ורק לבעל הרכב ו/או למי שקיבל מבעל הרכב הרשאה מפורשת ובכתב. לעניין זה – "משתמש מורשה" הוא מי שקיבל הרשאה מפורשת וכתובה מבעל הרכב לעשות שימוש באפליקציה ביחס לרכב הרלוונטי, ובכפוף לשימושים הפרטניים שהותרו לו על ידי בעל הרכב.
 
השימוש באפליקציה הינו בהתאם למפורט בתנאי הרישיון, כפי שיתעדכנו על ידי חברת AAG ו- UMI מעת לעת. השימוש באפליקציה, כולה ו/או חלקה, הינו לשימוש אישי-פרטי בלבד. כל פעולה ו/או שימוש אחרים, כולל, בין היתר, שימוש מסחרי, הפצה, העתקה, שינוי, השכרה, הנדסה לאחור, יצירת נגזרים ו/או תרגום הינם אסורים בהחלט. כל שימוש חורג ו/או מסחרי הינו אסור בהחלט. במידה והנך מתלבט האם מדובר בשימוש חורג, יש לפנות ל- AAG בכתובת דוא"ל support@AAGMobileApplication.com למען הסר כל ספק.
 
איכון כלי רכב באמצעות האפליקציה ו/או קבלת כל מידע נוסף ו/או אחר על הרכב דרך האפליקציה ו/או השירות שלא בידיעת/הסכמת הנוהג בהם, עלול להוות עבירה על חוקי הגנת הפרטיות אשר גוררת עמה חיובים פליליים ואזרחיים. לפיכך, לקוח, היודע כי ברכבו קיימת מערכת איתוראן ו/או אחרת המאפשרת איכון הרכב ו/או ניטורו, מתחייב בהתחייבות יסודית ליידע כל נהג אשר נוהג ברכב לגביו ניתן השירות נשוא הסכם זה, ובטרם תחילת השימוש ברכב, כי ברכב מותקן מכשיר איתור ו/או ניטור שבאמצעותו הלקוח יכול לאכן את הרכב בכל עת ו/או לקבל מידע כאמור לעיל.
UMI ו/או AAG ו/או מי מטעמן, לא תהיינה אחראיות ולא תישאנה בכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת הלקוח את סעיף זה. הלקוח מתחייב לשפות את UMI ו/או AAG ו/או מי מטעמן, על פי הצורך, בגין כל נזק, הוצאה או חסרון כיס שיגרמו לה כתוצאה מהפרת סעיף זה, לרבות הוצאות משפט, התדיינות, תשלומי פשרה, פיצויים, קנסות, עיצומים ו/או כל הוצאה ו/או נזק אחר.
 
המשתמש מתחייב בהתחייבות יסודית להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה והשירות הניתן במסגרתה למטרות שאינן חוקיות ו/או בניגוד למטרות המנויות לעיל.
 
השימוש שייעשה במידע המופיע, נמסר ו/או נקלט באפליקציה ")מידע(" הינו על אחריות המשתמש בלבד ואין בו בכדי להטיל אחריות על חברת AAG ו/או מי מטעמה, לרבות UMI ו/או מי מטעמה בקשר עם כל פגיעה ו/או נזק, ממוני ו/או שאינו ממוני, ו/או אובדן למשתמש ו/או לרכושו, כולל פציעה שגרמה למוות. יודגש, למרות המאמצים והניסיונות לספק מידע מעודכן ככל הניתן בכפוף למגבלות ביטחוניות ו/או גיאוגרפיות ו/או כלכליות, ו/או כל מגבלה אחרת, המידע הכלול הינו נכון למועד כתיבתו ולכן עלול להיות לא מדויק או לא מעודכן, חברת AAG ו- UMI ו/או מי מטעמה אינן אחראיות לנזקים ישירים או עקיפים שעלולים להיגרם למשתמש ו/או לרכושו ו/או לרכוש בעל הרכב כתוצאה מכך. במידה והאפליקציה תכיל איתור מיקום של שירותים שונים כגון תחנות דלק, מסעדות, בתי קפה, ועוד, נתונים אלה נכונים ליום הכנתם בלבד, ואין כל התחייבות לגבי נכונותם באופן שוטף. בהתאם, לא יעלו טענות מצד המשתמש ו/או כל צד ג' ביחס להסתמכות על המידע. חברת AAG ו - UMI ו/או מי מטעמן אינן אחראיות לשינויים ו/או לדיוק המידע בכל הנוגע לשירותי צד שלישי, והם מובאים כשירות למשתמש ובכל מקרה האחריות לטיב ו/או להימצאות השירותים היא בידי נותני השירותים בלבד. אנו מבקשים ומעודדים כל משתמש אשר מצא אי דיוקים במידע המופיע באפליקציה לעדכן אותנו במייל.

תוכן האפליקציה
אפליקציית קריאת שרות הינה אפליקציה המאפשרת ערוץ תקשורת דיגיטלי במספר תהליכים עסקיים בתחום חווית השרות בעולם הרכב. הפתרון כולל שרות תפעולי, הנגשת מידע – שירותי ו/או שיווקי ו/או שניהם יחדיו, תוכן מקצועי בעולם הרכב ומועדון לקוחות הנותן ערך מוסף לקהל המשתמשים.
בנושא תפעול האפליקציה נותנת מענה למשתמש הקצה לטובת פתיחת קריאות שרות מסוג שיחת מצוקה למוקד השרות, שרותי דרך ושרותי מוסך. כל קריאה מנוהלת במגוון התחנות הרלוונטיות כדי לשקף למשתמש האפליקציה את הסטטוסים השונים שעוברת הקריאה. לאחר סגירת הקריאה על ידי נותן השרות הרלוונטי, משתמש האפליקציה יכול לתת משוב וזאת כדי שנוכל לדרג את נותני השרות ולהבטיח שרמת השרות תעמוד בתנאים ובדרישות שהציגה חברת AAG ו- UMI ו/או מי מטעמן בתהליך הוספת נותני שירותים לאפליקציה.
בנושא הנגשת מידע האפליקציה מציגה למשתמש מידע כגון פרטי הרכב של המשתמש, מסמכים (נספח ביטוח, רישיון רכב, רישיון נהיגה של המשתמש), אתרים שונים ומגוונים שמשתמש האפליקציה יכול לנווט אליהם (לדוגמה מרכזי שרות, מוסכים, פנצ'ריות ועוד), וכו'.
תוכן מקצועי בעולם הרכב האפליקציה כוללת תוכן מקצועי במטרה לתת למשתמש ערך מוסף. התוכן כולל כתבות, סרטונים, מדריכים (לדוגמה הדרכה על החלפת צמיג) ועוד.
מועדון לקוחות האפליקציה כוללת מידע שיווקי ומכירתי מעולמות תוכן שונים ומגוונים וזאת במטרה לרכז הטבות / חבילות הנותנים ערך מוסף למשתמש. חלק מהתכנים באפליקציה כוללים תהליך רכישה של השירותים / ההטבות / החבילות. חברת AAG ו- UMI ו/או מי מטעמן רשאיות לפרסם מגוון תכנים בעולמות תוכן שונים ומגוונים. בנוסף, רשאיות להוסיף ו/או להוריד תהליכים עסקיים וזאת במטרה לאגד מגוון שירותים להשלמת חווית משתמש בענף הרכב. משתמש האפליקציה מסכים בזאת כי AAG ו- UMI ו/או מי מטעמן רשאיות לשלוח הודעות/מסרים רלוונטיים לתוכן האפליקציה בפורמטים של SMS, , הודעות פוש, מסכים יעודים באפליקציה, באנרים באפליקציה, מיילים וכו', ובהתאם לדין. האפליקציה תכיל תכנים שיועלו על ידי המשתמשים ו/או כל צד שלישי, כגון: המלצות, בקשות, פניות, תיאור אירועי בטיחות וכיו"ב ("תוכן המשתמש"). כיוון שאין באפשרות AAG ו- UMI ו/או מי מטעמן לבחון ולאמת את כל המידע ו/או התכנים המתקבלים על ידי גורמים חיצוניים, מובהר בזאת כי במקרה כזה לא תחולנה על החברות כל אחריות בקשר עם השימוש במידע זה, ולא תשמענה טענות מצד משתמשים ו/או צדדי ג' ביחס לכך. AAG ו- UMI ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראיות לשום נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש או מי מטעמו שמפעיל את השרות האפליקציה כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע. מובהר כי תוכן האפליקציה נערך על פי שיקול דעת סובייקטיבי, אין לייחס להמלצות המוצגות באפליקציה, ככל שיוצגו כאלה, כל תוקף מחייב. ל – AAG ו- UMI ו/או מי מטעמן אין שום מחויבות לקבל, להציג, לסקור או לתחזק את תוכן המשתמש שלך (ובעיקרו – משובים ו/או חוות דעת מצידך). בכפוף למדיניות הפרטיות, AAG ו- UMI שומרות לעצמן את הזכות למחוק או להעביר את תוכן המשתמש ללא הודעה מראש מכל סיבה שהיא ובכל עת, אך לא חלה עליהן כל חובה שכזו והדבר נתון לשיקול דעתן הבלעדי. AAG ו- UMI לא מקדמות כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים באמצעות משתמש כזה או אחר, ואינה מבצעת ניטור ביחס לתוכן זה. AAG ו- UMI רשאיות לבחור, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לנטר את תוכן המשתמש כתוצאה מהתנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים; עם זאת, AAG ו- UMI שומרות לעצמן את הזכות להתייחס לתוכן המשתמש כתוכן המאוחסן עבור המשתמשים השונים ו AAG ו- UMI ו/או מי מטעמן לא יפעילו בקרת עריכה עבורם, למעט במקרים בהם ההפרות מובאות ישירות בפניהן – כך, אם מצאת תוכן משתמש שאיננו הולם ו/או פוגעני, תוכל לפנות בעניין זה באמצעות המייל ונבחן פנייתך – אולם שיקול הדעת ביחס לטיפול בה הינו שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 
קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ביחס למערכת האפליקציה, בקוד המקור, בעיצוב ובעריכה, וכן בכל העדכונים, שינויים ותיקונים שלהם, הינם בבעלות הבלעדית של AAG ו/או של בעלי סימן המסחר הרשומים שלהן, ובכל מקרה מוגנים על ידי זכויות יוצרים ואמנות בינלאומיות לעניין זכויות יוצרים. על ידי שליחה או פרסום של תוכן המשתמש (למשל – תגובות ו/או תכנים שתשתף), אתה מעניק ל AAG ו- UMI ו/או מי מטעמן, בכפוף לזכויות הקניין הרוחני שלך, רישיון קבוע ומתמשך, בינלאומי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, הניתן להעברה ולמתן רישיון משנה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, וליצור יצירות נגזרות של תוכן המשתמש כאמור, באמצעות או בקשר עם האפליקציה.
 
הצהרות המשתמש
במידה והמשתמש ידרג ו/או יסקור אתרים (כחלק מתוכן משתמש), המשתמש מתחייב כי הדירוג ייעשה בתום לב, בצורה הוגנת, על פי חוות דעתו האישית וללא השפעת שיקולים זרים או אינטרסים מסחריים כלשהם וכי כל מידע שיפרסם יהיה מדויק, אמין ושימושי, שאין בו מן ההשמצה, עלבון ו/או הוצאת דיבה, וידוע לו והוא מצהיר, מבין ומסכים כי ככל ויפר התחייבות זו, ישפה את החברות AAG ו/או UMI ו/או מי מטעמן באופן מידי ועל פי דרישתן.
 
חברת AAG מנהלת ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע אשר מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית לשרתים שלה. אך למען הסר ספק מובהר בזאת כי חברת AAG אינה יכולה להתחייב כי האפליקציה הינה חסינה לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, והעברת המידע על ידך לUMI ו/או מי מטעמה נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה. עת בעיה ו/או תקלה טכנית באפליקציה, תוכל בכל עת לפנות לחברת AAG Mobile Application בדואר אלקטרוני בכתובת support@AAGMobileApplication.com. על מנת לבקש לעיין ו/או לתקן את המידע בנוגע אליך השמור במאגר המידע, הנך מוזמן לפנות לחברת UMI דרך האפליקציה במסך צור קשר הנמצא במסך תפריט צד.
הנך מצהיר כי ידוע לך כי מסירת הפרטים איננה מחייבת והיא נעשית מרצונך החופשי בלבד. עם זאת, ללא מסירת הפרטים המופיעים בשדות יצירת הקשר, לא תוכל להשתמש בשירות המוצע באפליקציה. המידע שתמסור בעת ההרשמה לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט במדיניות הפרטיות. לחברת AAG Mobile Application וחברת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ (UMI) לא אוספות באופן מודע מידע המאפשר זיהוי אישי על ילדים מתחת לגיל שלוש-עשרה (13). אם הנך מודע למקרה בו יחיד מתחת לגיל שלוש-עשרה (13) נרשם לאפליקציה ללא רשות הורה או אפוטרופוס, נבקשך להודיע לנו בהקדם.
 
אחריות ושיפוי
AAG ו- UMI ו/או מי מטעמן אינן אחראיות ואינן מבטיחות כי גוף בלתי מורשה לא ישיג גישה למידע אשר נמסר על ידי המשתמש ו/או ישים ידו על מידע זה. כל משתמש נוטל על עצמו מלוא האחריות והסיכון הנוגעים לשימוש באפליקציה. AAG ו- UMI ו/או מי מטעמן, כולל עובדיה, מנהליה ו/או ספקיה, אינם אחראים בשום אופן, במפורש או במרומז, למידע באפליקציה ו/או למידע שמתקבל באמצעות צדדים שלישיים, להתאמתו למטרות המשתמש, לאמינות ו/או לדיוק ו/או לשמישות ו/או לשימוש הנעשה במידע ו/או בתכני האפליקציה. AAG ו- UMI ו/או מי מטעמן אינן מתחייבות כלפי המשתמש לזמינות ו/או לתקינות האפליקציה ו/או לנגישות המידע באפליקציה בכל עת או לכך, שבעת השימוש ייגרמו הפרעות או תקלות בקבלת הנתונים מהאפליקציה בין אם בגלל חברת AAG ובין אם בגלל גורם אחר, לרבות תקלות ו/או הפרעות ברשת האינטרנט ובהעברת נתונים באלחוט, ולרבות הפסקת פעילות יזומה, חלקית או מלאה, הנתונה לשיקול דעתן הבלעדי. יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המוצגים באפליקציה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים, או בלתי מוסריים. במקרה זה נודה אם תיידע את AAG על כך. מובהר כי AAG ו- UMI יפעלו בכל מקרה לגופו ובהתאם לשיקול דעתן הבלעדי. AAG ו- UMI מעודדות את המשתמש להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע המתפרסם באפליקציה. ככל שהדברים אמורים במידע מקצועי, יש להתייחס למידע זה בזהירות ובקפידה ולזכור כי המידע האמור איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים. AAG ו- UMI ו/או מי מטעמן אינן אחראיות על נותני השרות בנושא קבלת המידע ומועד חזרת הנציג למשתמש האפליקציה. למען הסר ספק, AAG הינה חברה אשר מפתחת ומתחזקת את אפליקציית קריאת שרות כערוץ תקשורת נוסף. המשתמש מתחייב לשפות את AAG ו- UMI ו/או מי מטעמן, עובדיהן, מנהליהן או מי מטעמן בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי הרישיון ו/או יצירת נזק בגין השימוש באפליקציה. ההסברים המופיעים באפליקציה לגבי השירותים / החבילות / הודעות הפרסום הינם הסבר חלקי בלבד, שאינו מחליף עיון במסמכי התקנון של השרות או החבילה הרלוונטית. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים לשירות המבוקש, יש לפנות לנציגי השרות דרך האפליקציה.
 
שינויים באפליקציה והפסקת השירות
AAG ו- UMI רשאיות לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהאפליקציה או מהמידע הנמצא בה, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתן הבלעדי. AAG ו- UMI ו/או מי מטעמן רשאיות להסיר ו/או להגביל את השימוש באפליקציה לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. AAG ו- UMI רשאיות לשנות את תנאי הרישיון בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין מרגע פרסומו.
 
גלישה בטוחה
AAG רואה באבטחת המידע נושא בעל חשיבות מרכזית. אנו משקיעים משאבים רבים, הן טכנולוגיים והן אנושיים, כדי לשמור על סודיות פרטיך ונתוניך באפליקציה, תוך שימוש בשיטות אבטחה מהמתקדמות ביותר ובמערכות ההצפנה מהחזקות ביותר בעולם. להלן מספר דוגמאות לצעדים נוספים שנקטנו, כדי לאפשר לך גלישה בטוחה: כחלק מנורמות אבטחת מידע הקיימות בענף המובייל בארץ ובעולם, הפתרון של AAG כולל תהליך הזדהות כפול, אשר עשוי להשתנות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתן הבלעדי של החברות. במסך ה Login המשתמש מתבקש להזדהות על ידי הקלדת מספר הנייד שלו. בהנחה והנתונים מאומתים מול השרת, המערכת שולחת באופן אוטומטי קוד בפורמט SMS לטובת המשך זיהוי המשתמש. ניסיונות כניסה שגויים למערכת יגרמו לחסימת כניסתך, מטעמי סודיות ואבטחת מידע. כמו כן קוד המערכת בפורמט SMS זמין לשימוש של 15 דקות משליחת הקוד למכשירך. אנו ממליצים לכלל לקוחותינו: הנך מתחייב ומאשר: (א) לספק מידע נכון, אמיתי, מלא ומדויק אודותיך כפי שתתבקש בתהליך הרישום; (ב) לעדכן את המידע כפי שנמסר בתהליך הרישום ולשמור על דיוקו ונכונותו – (ג) כי ידוע לך שאתה אחראי באופן מלא לשמירת סודיות סיסמתך לאפליקציה; ו – (ד) להודיע ל - AAG באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
הצפנה
התקשורת בין האפליקציה לבין שרת AAG מוצפנת ומאובטחת בשיטות הצפנה חדישות ומחמירות, ובאמצעות מנגנוני הצפנה המהווים תקנים לנושאי הצפנת מידע בעולם האינטרנט. יצירת הקשר המאובטח מונעת מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט. אנו משתמשים במגוון רכיבים כולל SSL ועוד. לתשומת לבך: יש להוריד את האפליקציה מחנויות המקוונות של יצרני המכשירים הסלולריים בלבד, ולא מכל מקור אחר.